Va place situl meu?
PROMOTIE
GAZDUIRE SEDIU SOCIAL FIRMA(FARA ACTIVITATE) :500LEI / AN CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII SEDIULUI, LA EXPIRARE, IN ACEEASI LOCATIE

A A A

SERVICII

Membrii Cabinetului nostru de Avocatură sunt în măsură să vă ofere consultanţă în următoarele domenii juridice:

Drept Comercial:

- consultanţă juridică;

- contracte comerciale – redactare şi atestare,

- asistenţă la negocieri de contracte şi tranzacţii;

- recuperare debite – executare silită;

- redactare cereri şi reprezentarea clientilor în faza de executare silită a hotărârilor judecătoreşti;

- procedura somaţiei de plata şi a ordonanţei de plată;

- mediere, tranzacţii în faza procesuală şi post procesuală;

- întocmirea de notificări, somaţii, adrese, cereri;

Drept societar:

- consultanţă juridică;

- asistare şi reprezentare în operaţiuni la Oficiul Registrului Comertului:

- înfiinţare societăţi comerciale;

- reprezentare la Oficiul Registrului Comertului Bucureşti şi judeţul Ilfov;

- dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment;

Asociatii si fundatii:

- consultanţă juridică;

– înfiinţare asociaţii şi fundaţii, sindicate, federaţii;

– modificare acte constitutive;

– redactare acte adiţionale;

– redactare procese verbale ale organelor aociaţiei sau fundaţiei;

– consultanţă în derularea activităţii;

– reprezentare în faţa instanţei de judecată;

– reprezentare în faţa altor autorităţi competente.

Dreptul familiei:

- consultanţă juridică;

– redactare acţiuni;

– asistenţă juridică şi reprezentare în procese de:

– divorţ;

– partaj;

– pensie de întreţinere;

– încredinţare spre crestere şi educare a copiilor minori;

– stabilirea sau tăgăduirea paternităţii copilului din căsătorie sau din afara acesteia;

– stabilire program de vizitare minor.

Probleme de drept civil:

- consultanţă juridică;

- intermediere în vanzarea, cumpărarea şi închirierea de bunuri imobiliare (investiţii imobiliare)

- acţiune în simulaţie;

– rezoluţiunea şi rezilierea contractelor;

– acţiuni în grăniţuire;

– partaj judiciar;

– succesiuni;

– acţiuni privind dreptul de servitute;

– răspundere civilă delictuală şi contractuală;

– acţiuni în nulitatea actelor;

– acţiuni în constatare şi în anulare a actelor juridice ;

– acţiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune şi accesiune;

– acţiuni în pretenţii;

– acţiuni posesorii;

– uzucapiune;

– moştenire, partaj mostenire, acţiuni pentru intrarea în posesia unei moşteniri;

– recuperări de creanţe;

– ieşiri din indiviziune;

– contravenţii;

– recunoaşterea hotărârilor străine pe teritoriul României;

– măsuri asigurătorii;

– evacuări;

– executări silite;

– contestaţii la executare;

– redactări cereri de chemare în judecată, contracte, notificări, tranzacţii, întâmpinare, cerere reconvenţională;

– asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţei de judecată;

– tranzacţii, redactare contracte, alte cereri;

– legalizare şi investire cu formulă executorie a hotărârii judecătoreşti;

– asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;

– negocieri;

– achiziţii imobiliare;

– consultanţă referitoare la contracte de:

– vânzare-cumpărare;

– de donaţie;

– de închiriere;

– de comodat;

– de împrumut;

– de depozit;

– de întreţinere;

Probleme de drept penal şi procesual penal:

– consultanţă juridică pentru:

– infracţiuni economice;

– infracţiuni financiar-contabile;

– infracţiuni fiscale;

– infracţiuni de fals şi uz de fals;

– infracţiuni de serviciu şi infracţiuni specifice legislaţiei muncii;

– redactări de cereri şi plângeri penale;

– reprezentare şi asistenţă juridică în procese penale;

– alte cereri;