Va place situl meu?
PROMOTIE
GAZDUIRE SEDIU SOCIAL FIRMA/PFA(FARA ACTIVITATE) :500LEI / AN CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII SEDIULUI, LA EXPIRARE, IN ACEEASI LOCATIE
PROMOTIE
GAZDUIRE SEDIU ONG(FARA ACTIVITATE) :1.000LEI / AN CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII SEDIULUI, LA EXPIRARE, IN ACEEASI LOCATIE

A A A

REDUCERE CAPITAL SOCIALReducerea capitalului social poate fi facută numai după trecerea a două luni din ziua în care Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

Capitalul social poate fi redus prin:

-micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale

-reducerea valorii nominale a acțiunilor sau părților sociale

-dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor

Capitalul social mai poate fi redus , atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

-scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate

-restituirea către acționari a unei cote părți din aporturi, proportională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială

ACTE NECESARE

Pentru reducerea capitalului social sunt necesare urmatoarele documente:

-C.I asociat/asociati;

- actul constitutiv al societatilor ;

- dovada dreptului de proprietate al asociatului/acționarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură; în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se atașează și extrasul de carte funciară în original

- avizul prealabil cu privire la limita capitalului social prevăzut de legi speciale, dacă este cazul.

Onorariul pentru reducerea capitalului social este de 500 lei.

Onorariul NU include taxele de reducere a capitalului social de la Registrul Comertului.