Va place situl meu?
PROMOTIE
GAZDUIRE SEDIU SOCIAL FIRMA :500LEI / AN ,400 LEI/6 LUNI ONORARIU INFIINTARE SRL :200 LEI ONORARIU INFIINTARE PFA :200 LEI

A A A

FUZIUNEAFuziunea este operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate făra a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăți în schimbul repartizării către acționarii societății sau societăților absorbite de acțiuni la societatea absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maxim 10 % din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate

sau

Mai mule societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul repartizării către acționarii lor de acțiuni la societatea nou constituită și, eventual, al unei plăți în numerar de maxim 10 % din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

ACTE NECESARE

Pentru fuziune sunt necesare urmatoarele documente:

- certificat constatator pentru fiecare dintre societati;

- certificatul de înregistrare și anexa/anexele la acesta ale societăților care încetează a exista;

- certificatele de cazier fiscal pentru asociații sau reprezentanții legali ai societății comerciale rezultate din fuziune, care au domiciliul/resedința/sediul în Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in România (original) sau, după caz, declarația autentică pe proprie răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original și, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public

. -C.I asociat/asociati , administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;

- actele constitutive ale societatilor care fuzioneaza;

-specimenele de semnătură ale reprezentanților societății comerciale rezultate din fuziune

-situația financiară de fuziune, care va avea aceeași data pentru toate societățile participante la fuziune, certificată de persoana autorizată

- dovezile privind sediile sociale/secundare ale societăților rezultate prin fuziune.

Onorariul pentru fuziune este de 1100 lei.

Onorariul NU include taxele de fuziune de la Registrul Comertului.