Va place situl meu?
PROMOTIE
GAZDUIRE SEDIU SOCIAL FIRMA :500LEI / AN ,400 LEI/6 LUNI ONORARIU INFIINTARE SRL :200 LEI ONORARIU INFIINTARE PFA :200 LEI

A A A

DIVIZAREADivizarea este compexul de operațiuni prin care o societate, după ce este dizovată, fără a intra în lichidare, fie transferă mai multor societăți existente totalitatea patrimoniului său, fie transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou constituite.

Divizarea poate îmbrăca două forme: divizarea totală - se împarte întreg patrimoniul societății scindate, respectiv divizarea parțială - desprinderea numai a unei părți din patrimoniu, urmată de o transmitere către una sau mai multe societăți existente sau care se înființează în acest fel

ACTE NECESARE

Pentru divizare sunt necesare urmatoarele documente:

- certificat constatator pentru societatea divizată

- certificatul de înregistrare și anexa/anexele la acesta al societății divizate

- certificatele de cazier fiscal pentru asociații, acționarii sau reprezentanții legali ai societăților comerciale rezultate prin divizare, care au domiciliul/resedința/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au aceasta calitate și sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declarația autentică pe proprie răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal in Romania din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original, și, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

-C.I asociat/asociati , administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;

- Actul constitutiv al societatii divizate;

-specimenele de semnătură ale reprezentanților societății comerciale rezultate din fuziune

- situația financiară de divizare, certificată de persoana autorizată

- dovezile privind sediile sociale/secundare ale societăților rezultate prin divizare.

Onorariul pentru divizare este de 1100 lei.

Onorariul NU include taxele de divizare de la Registrul Comertului.