Va place situl meu?
PROMOTIE
GAZDUIRE SEDIU SOCIAL FIRMA/PFA(FARA ACTIVITATE) :500LEI / AN CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII SEDIULUI, LA EXPIRARE, IN ACEEASI LOCATIE
PROMOTIE
GAZDUIRE SEDIU ONG(FARA ACTIVITATE) :1.000LEI / AN CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII SEDIULUI, LA EXPIRARE, IN ACEEASI LOCATIE

A A A

CONSTITUIRE INTREPRINDERE FAMILIALAÎntreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii. Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială. Membrii unei întreprinderi familiale sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

Singura diferenta intre IF si PFA este aceea ca Intreprinderea Familiala poate avea un numar maxim de 5 angajati, membrii ai familiei. Acestia vor trebui sa ateste experienta profesionala in domeniul de activitate a Intreprinderii Familiare. Denumirea Intreprinderii Familiare consta in numele si prenumele solicitantului. In situatia in care exista inregistrata o denumire identica, se va utiliza initiala sau prenumele tatalui.ACTE NECESARE

Pentru constituirea Intreprinderii Familiale sunt necesare urmatoarele documente:

-C.I titular/angajati;

-Documente spatiu cu destinatie de sediu profesional si acordul vecinilor (daca imobilul se afla in bloc);

- Documentele care atesta experienta profesionala in viitorul domeniu de activitate: diploma sau adeverinta de absolvent/copie carte munca/adeverinta angajatori/certificat competenta profesionala, etc.

- Specimen de semnatura.

Onorariul pentru operatiunea de constituire a Intreprinderii Familiale este de 300 lei.

Onorariul NU include taxele de constituire a IF de la Registrul Comertului.